logo bloedsuiker
    Uitgave 01 - 2008, jaargang 23
Veel steun bij overlijden Evert van Ballegooie

evert van ballegooie.jpg

11 mei 1950 - 3 januari 2008

Veel collega's van de internist Evert van Ballegooie en mensen met diabetes die bij hem onder behandeling stonden, gaven hun blijk van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van deze vooraanstaande diabetesspecialist op 3 januari 2008. Het aantal kaarten, brieven en bloemen was letterlijk ontelbaar. Dit is een enorme steun voor zijn vrouw, drie kinderen en andere nabestaanden bij het verwerken van het verlies van dr. van Ballegooie.

Dr. van Ballegooie overleed na een kort ziekbed op 3 januari 2008 aan de gevolgen van een longtumor. Hij was voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie van 1995 tot 2000 en erelid van de EADV, de vereniging van diabeteszorgverleners. Van Ballegooie was op het gebied van de diabeteszorg veruit de meest bekende internist in Nederland. Op congressen was hij een populair en humoristisch spreker of dagvoorzitter, hij was auteur van talloze boeken en artikelen, haalde vele kranten met zijn opmerkelijke uitspraken en nam het initiatief voor talloze diabetesprojecten. Zo stond hij in 1995 aan de wieg van de Nederlandse Diabetes Federatie en was hij de laatste tijd de grote motor achter de nieuwe organisatie Langerhans.

facebook google plus