logo bloedsuiker
    Uitgave 01 - 2008, jaargang 23
Wat zijn de juiste streefwaarden voor de behandeling van diabetes?

Hoge bloedglucosewaarden zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van diabetescomplicaties. Om te kijken of het goed gaat met uw glucosewaarden, controleert uw behandelend arts regelmatig uw HbA1c* en/of uw nuchtere glucosewaarde. Als deze binnen de streefwaarden blijven (zie tabel) dan gaat het goed met uw diabetes. De Internationale Diabetes Federatie heeft hier vorig jaar een derde ijkpunt aan toegevoegd: de glucosewaarde na de maaltijd. Deze waarde zou twee uur na de maaltijd lager dan 7,8 mmol/l moeten zijn.

Met behulp van voeding, medicatie en zelfcontrole kunnen mensen met diabetes hun bloedglucosewaarden na de maaltijd onder controle krijgen.

StreefwaardenIDF
NHG
HbA1c< 6,5%
< 7%
Nuchtere bloedglucosewaarde
< 5,5 mmol/l
4 tot 7 mmol/l
Bloedglucosewaarde 2 uur na de maaltijd< 7,8 mmol/l
< 9 mmol/l

De streefwaarden van de IDF (Internationale Diabetes Federatie) en het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap). De internationale streefwaarden zijn strenger dan de Nederlandse.


* Het HbA1c is een meting in het bloed die zicht geeft op de gemiddelde bloedglucosewaarde van de afgelopen twee tot drie maanden

facebook google plus