logo bloedsuiker
    Uitgave 01 - 2008, jaargang 23
Tanzania krijgt meeste stemmen bij kerstkaartenactie 2007

Relaties van insulineproducent Novo Nordisk ontvingen eind vorig jaar een kerstkaart waarmee zij vijftien euro konden doneren aan een project in het kader van Changing Diabetes. Van de drie diabetesprojecten kreeg een project van het World Diabetes Fonds in Tanzania de meeste stemmen (1107). Dit project richt zich op het toegankelijker maken van de diabetesbehandeling voor kinderen met diabetes type 1 in dit Afrikaanse land.

Tweede en derde plaats
Het bevolkingsonderzoek naar de invloed van erfelijkheid en omgeving op de gezondheid van mensen "Lifelines" ontving 186 stemmen. Het door kinderen met diabetes zelf geschreven kinderboek ‘Meet, weet, spuit, vreet' kreeg 150 stemmen.

facebook google plus