logo bloedsuiker
    Uitgave 01 - 2008, jaargang 23
Hoe realiseert u uw voornemens?

Gezonder eten, regelmatig bewegen en medicijnen innemen of toedienen. Dit is een greep uit de leefregels die iemand met diabetes in acht moet nemen om lange-termijncomplicaties te voorkomen. Veel mensen met diabetes vinden het echter moeilijk om deze leefregels goed vol te houden. Dr. Bart Thoolen promoveerde oktober vorig jaar aan de universiteit van Utrecht op een onderzoek naar het effect van een zelfzorgcursus voor mensen bij wie net diabetes type 2 was ontdekt.

‘Er is een groot verschil tussen willen en kunnen', legt Bart Thoolen uit. ‘De meeste mensen zijn wel gemotiveerd om goed met hun diabetes om te gaan, maar vinden het moeilijk om hun goede voornemens te vertalen in concreet gedrag.'

Kleine doelen
Thoolen onderzocht of mensen er beter in slagen om hun doelen te realiseren door een zelfzorgcursus te volgen waarin ze leren stap voor stap vooruit te denken hoe ze beter met hun ziekte en de daarbij horende leefregels kunnen omgaan. Hij legt uit: ‘Van ieder voornemen bedenken ze vooraf heel concreet wat de consequenties hiervan zijn voor het dagelijks leven. Vaak leidt dit ertoe dat de mensen kleinere doelen gaan stellen: bijvoorbeeld drie kilo afvallen in plaats van tien. Het voordeel hiervan is dat de voornemens dan haalbaar worden en dus beter vol te houden zijn.'

Meer bewegen en gezonder eten
Uit het onderzoek bleek dat mensen die de cursus hadden gevolgd meer gingen bewegen en gezonder aten. Bovendien hielden ze deze leefregels tot negen maanden na de cursus vol. In vergelijking tot mensen die de cursus niet volgden waren deze mensen na een jaar gemiddeld 2,6 kilo meer afgevallen en was hun systolische bloeddruk met 6 mm Hg gedaald.

facebook google plusbart thoolen
Dr. Bart Thoolen